‘Het hart van de mens lijkt erg veel op de zee,
het kent zijn stormen, het kent zijn getijden
en in zijn diepten liggen ook parels.’

Vincent Van Gogh

Welkom bij Kentering

Het begrip kentering wordt gebruikt voor de wisseling van de getijden eb en vloed in water. Maar het betekent ook verandering, keerpunt, ombuiging, … Deze metafoor staat voor de verandering die ik samen met de cliënt probeer te bewerkstelligen in therapie. We werken naar – soms kleine – veranderingen in denken, voelen en gedrag. Deze moeten op termijn leiden tot minder klachten en meer geluk, kracht en groei.

Icon

Over mezelf

Ik ben afgestudeerd als klinisch psychologe in 2020 en werk met jongeren en volwassenen. Vroeger werkte ik als psychosociaal thuisbegeleidster in een mobiel crisisteam en in de Brusselse socio-culturele sector waar ik kwetsbare jongeren begeleidde op de werkvloer. Ik deed mijn klinische stage in een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis. Momenteel volg ik een integratieve therapie opleiding, ik zit in het 4de en laatste jaar. Ik voltooide een jaaropleiding integratief traumatoloog / psychosomatoloog. Hierbij leerde ik aan de slag gaan met de basis van EMDR, focussing, Emotional Freedom Techniques, Brainspotting, … Ik ben ook practitioner Mind Eye Power en EMDR (i.o.).
Ik begeleid mensen met een brede waaier aan problematieken zoals stemmingsstoornissen, angststoornissen, verslaving, trauma, rouw, een gebrek aan sociale vaardigheden, … en gebruik daarbij inzichten en technieken uit de vier psychologie stromingen, namelijk de psychodynamische, gedragstherapeutische, cliëntgerichte en systeembenadering.
Ik kan aan huis of op een vindplaats komen bij mensen die zich niet zelf kunnen verplaatsen, voor zover mijn agenda het toelaat.

OPLEIDINGEN

 • 2003 Bachelor in de gezinswetenschappen, optie gezinsbegeleiding
 • 2020 Master in de klinische psychologie, optie volwassenen levenslooppsychologie
  masterproef: onderzoek naar de kwaliteit van de chatbox nupraatikerover.be
  voor jonge slachtoffers van seksueel misbruik
 • Postgraduaat in de Integratieve Humanistische Psychotherapie (i.o. sinds 2020)
 • 2021 Triple P cursus Positief Opvoeden
 • 2021 Basiscursus traumabehandeling met prof. dr. Bessel van der Kolk
 • 2022 Rots & water weerbaarheidstraining
 • 2022-2023 jaaropleiding integratief traumatherapeut / psychosomatoloog

  eindwerk: ‘(Niet) goed in je vel’. Leven met chronisch eczeem; belemmeringen, protectieve factoren en psychotherapeutische behandelingen.

 • 2023 Mind Eye Power practitioner basics

 • 2024 EMDR practitioner i.o.

supervisor: Nathalie Coffé

KLINISCHE ERVARING

 • 2018-2019: klinisch psychologe PAAZ Sint-Blasius Dendermonde
  -individuele en contextgesprekken
  -geven van sociale vaardigheidstraining in groep
  -volgen van cursus mindfulness based cognitive therapy
  -huisbezoeken met patiënten
  -(neuro)psychologische testing
 • 2019-2020: psychologisch / psychiatrisch thuisbegeleidster
 • 2020-heden: zelfstandig klinisch psychologe en psychotherapeute i.o.

ISABELLE VAN DAMME

Klinisch psychologe en psychotherapeute i.o.

Icon

Werkwijze

Ik geef individuele begeleiding aan jongeren en volwassenen in Dendermonde. Indien gewenst betrek ik graag een naaste bij de gesprekken zoals een familielid, ouder, of partner. Wanneer ik het gevoel heb dat ik niet de juiste persoon ben om u te begeleiden, zal ik u doorverwijzen naar de gepaste dienst. Ik overleg ook graag met andere hulpverleners zoals huisartsen en psychiaters, maar enkel na uw akkoord.

Icon

Tarieven

Ik ben sinds mei 2022 geconventioneerd psycholoog in Dendermonde voor jongeren en volwassenen vanaf 15 jaar. Dit betekent dat een beperkt aantal mensen aan terugbetalingstarief kan komen, indien voldaan wordt aan de criteria van de conventie. Voor zij die niet passen in dit systeem, voorzien de ziekenfondsen een stukje terugbetaling voor sessies bij een klinisch psycholoog.

Speciale tarieven buiten de gewone consultaties
Mind Eye Power (ongeveer 1,5u): € 100
IQ testing in het kader van logopedie: € 150
administratie (verslagen e.d.): € 65 per uur, pro rata exacte tijdsbesteding

Annulatievoorwaarden

Laattijdige annulaties d.w.z. annulaties die minder dan 48u op voorhand worden gemeld zullen integraal worden aangerekend. Dit geldt ook voor consultaties in het kader van de conventie. Hier dient ook € 65 betaald te worden. Voor annulaties worden geen formulieren ingevuld voor terugbetaling door de mutualiteit. Voor laattijdige annulatie door ziekte wordt een doktersattest gevraagd.

Dendermonde

Wave

Individuele sessie: 50 min

Betalen kan cash of via payconiq

Dendermonde

Wave

Contextgesprek: 60 min

Betalen kan cash of via payconiq

icoonplaats

Maak een afspraak

uurrooster

Therapie uren:
Maandag 9u-18u
Dinsdag 9u-18u
Woensdag 9u-18u
Donderdag 9u-18u
Vrijdag 9u-18u
Ook bereikbaar op zaterdag.
Centrum De Plotter
Burgemeester Potiaulaan 19
9200 Dendermonde


Kilometervergoeding bij huisbezoeken of op vindplaats:

gratis binnen de conventie, € 0,43 / km buiten de conventie

Gemaakte afspraken zullen worden aangerekend indien ze niet 2 weekdagen (maandag-vrijdag) op voorhand op mijn gsmnr. worden geannuleerd (via sms of oproep).

CONTACTINFORMATIE